الکتروموتور 1 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS مینی فلنج B34