الکتروموتور 1/5 اسب 900 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35