الکتروموتور 2 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS مینی فلنج B34