الکتروموتور 2 اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B34 OSSE